Main menu:

search

Contact Info
CT3
Jožef Stefan Institute
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenia
email: ct3@ijs.si
phone: +386 1 4773593
fax: +386 1 4773935

7. Okvirni program (FP7) – Priprava na prve razpise FP7 v letu 2007«

Ljubljana, 22 February 2007