Main menu:

search

Contact Info
CT3
Jožef Stefan Institute
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenia
email: ct3@ijs.si
phone: +386 1 4773593
fax: +386 1 4773935

Seminar »Gradniki sistemov računalniške avtomatizacije«

Ljubljana, 22 – 26 October 2007

More about the Seminar