IRCAI
July 27, 2020
Usposabljanje za izvajanje učenja na daljavo in izdelavo prosto dostopnih izobraževalnih gradiv
Regijsko spletno posvetovanje za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO organizirajo spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO priporočila o etiki umetne intelligence.

Regijski posvet se bo na spletu odvijal med 27. in 29. julijem, na njem pa bo sodelovalo več kot 70 strokovnjakov iz področja umetne inteligence in etike. UNESCO je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav, in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno Makedonijo, Poljsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.

Strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu bodo razpravljali o osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019, sestavila ad hoc delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Glavni rezultat regijskih posvetov, kot je ta, ki ga od 27. do 29. julija vodi Slovenija, bo skupek predlogov k besedilu osnutka, na katerem bo ad hoc delovna skupina strokovnjakov ponovno razpravljala septembra 2020. Izsledki regionalnih posvetov tako pomembno vplivajo na zagotavljanje enakopravnega zastopanja regionalnih in kulturnih raznolikosti. Končno UNESCO priporočilo pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na področju etike umetne inteligence.

Posvet je skupaj s predstavniki UNESCO otvorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja, ki ima potencial, da prispeva k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Njen razvoj pa mora biti usmerjen v temeljno razumevanje njene vloge tako pri posameznikih kot v družbi. »Slovenija ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega že v 70. leta. Na tem področju imamo več kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje držav glede na število raziskovalcev na število državljanov. Slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze imajo pomembne povezave s svetovnimi centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti.« je še povedala v svojem nagovoru.

Povezava do objave sporočila za javnost na spletni strani na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Republike Slovenije.

Povezava do dogodka Regijsko spletno posvetovanje za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence (v angleščini).

← BACK TO NEWS