Projects
November 23, 2021
Usposabljanje za izvajanje učenja na daljavo in izdelavo prosto dostopnih izobraževalnih gradiv
Usposabljanje za izvajanje učenja na daljavo in izdelavo prosto dostopnih izobraževalnih gradiv

Na Centru smo prejšnji teden, med 15. in 18. novembrom 2021, pod budnim očesom koordinatorke Špele Sitar izvedli Usposabljanje za izvajanje učenja na daljavo in izdelavo prosto dostopnih izobraževalnih gradiv. Izobraževanja, ki je potekalo prek spleta, se je udeležilo 41 profesoric in profesorjev splošnih srednjih šol.

Pod vodstvom treh inštruktoric in inštruktorja s področij izobraževanja, prava in varnosti na spletu so se udeleženci seznanili z osnovnimi koncepti, metodologijami in pristopi različnih tehnološko podprtih učnih okolij za izvajanje poučevanja na daljavo ter posledično pri njih razvili kompetence za kvalitetno poučevanje na daljavo, izgradnjo didaktičnih e-gradiv in razvo odprtih izobraževalnih virov. Celotna vsebina usposabljanja je bila predstavljena v 16-ih šolskih urah.

Prvi dan je prof. dr. Veronika Dolar (State University of New York, SUNY Old Westbury) predstavila učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju. Sledilo je predavanje prof. Maje Vičič Krabonja (Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor), ki nas je seznanila z uporabo orodij in aplikacij za delo na daljavo, predstavila različne metode dela (avtentične naloge, obrnjeno učenje, sodelovalno delo med učitelji) in opisala načine razvijanja kompetenc. Nato je izr. prof. dr. Maja Ovčak Kos (Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta) spregovorila o osnovnih pojmih s področja intelektualne lastnine odprtih izobraževalnih gradiv. Nenazadnje pa se je dr. Matej Kovačič (Institut »Jožef Stefan«) dotaknil še o osnov zagotavljanja varnosti na spletu, kamor spada tako varovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov (npr. podatki o udeležencih izobraževanja, izpitih, ocenah, itd.) kot tudi mehanizmi za preprečevanje zlorab in izdelavo varnostnih kopij (npr. preprečevanje, da bi bili podatki o opravljenem izobraževanju uničeni).

Vzdušje na izobraževanju so z aktivno udeležbo popestrili tudi udeleženke in udeleženci. Hvala vsem, ki ste delili z nami vaša vprašanja, primere iz prakse, predloge in pomisleke.

← BACK TO NEWS